Tượng đài Oman

14 đối tượng
bộ lọc

Oman, Muscat, Seeb

Oman, Ad Dakhiliyah, Fanja

Oman, Ad Dakhiliyah, Fanja

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Seeb

Oman, Muscat, Suraj, village

Oman, Ad Dakhiliyah, SAB, village

Oman, Ash Sharqiyah, Sur

Oman, Muscat, Suraj, village

Oman, Ash Sharqiyah, Qalhat, village

Oman, Ad Dakhiliyah, Fanja

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\