Tượng đài Mông Cổ

75 đối tượng
bộ lọc

Mông Cổ, Arkhangai, Ugiinnuur

Mông Cổ, Arkhangai, Tubshruulekh

Mông Cổ, Ömnögovi, Dalanzadgad

Mông Cổ, Töv, Zuunmod

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Dornod, Choibalsan

Mông Cổ, Dornod, Khalkhgol

Mông Cổ, Khentii, Dadal

Mông Cổ

Mông Cổ

Mông Cổ, Khentii, Öndörkhaan

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\