Tượng đài Lào

32 đối tượng
bộ lọc

Lào, Savannakhet, Taleo Kao

Lào, Chăm-pa-sắc, Pathoumphon

Lào, Chăm-pa-sắc, Tad Yuang, village

Lào, Bokeo, Huayxai Tai, village

Lào, Oudomxay, Muang Xay

Lào, Hủa Phăn, Vieng Xai

Lào, Savannakhet, Taleo old temple, village

Lào, Chăm-pa-sắc, Lak 40, village

Lào, Saravane, Lak 2, village

Lào, Phong Sa Lỳ, Muang Khua

Lào, Vientiane Prefecture, Phonsa-At, village

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Borikhamxay, Phabath, village

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Saravane, Nadon, village

Lào, Luangprabang, Choumkhong, village

Lào, Luangprabang, Viangxai, village

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\