Tượng đài Papua New Guinea

6 đối tượng
bộ lọc

Papua New Guinea, Central, Sogeri

Papua New Guinea, Oro, Isurava, village

Website: http://kokodahistorical.com.au/

Papua New Guinea, Central, Sogeri

Papua New Guinea, Central, Sogeri

Papua New Guinea, Milne Bay, Alotau

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\