Tượng đài Pakistan

165 đối tượng
bộ lọc

Pakistan, District Rawalpindi, Rawalpindi

Pakistan, Sindh, Hyderabad, Sindh

Pakistan, Al Noor Town

Pakistan, Lahore

Pakistan, Lahore

Pakistan, Larkana

Pakistan, Fatima Jinnah Park

Pakistan, Lahore

Pakistan, Sialkot

Pakistan, Dera Ismail Khan

Pakistan, Timergara

Pakistan, Balochistan, Rughān Shahr, village

Pakistan, Sialkot

Pakistan, Karachi

Pakistan, Sindh, Karachi

Pakistan, Bathkela

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\