Tượng đài Kosovo

81 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prizren (04), Suharekë

Kosovo, District of Ferizaj (05), Kacanik

Kosovo, District of Mitrovica (02), Vushtrri

Kosovo, District of Mitrovica (02), Dumnicë e Epërme, village

Kosovo, District of Gjilan (06), Viti

Kosovo, Region of Gjakova, Gjakova

Kosovo, District of Gjilan (06), Gjilan

Kosovo, District of Prishtina (01), Shalë, village

Kosovo, District of Mitrovica (02), Vushtrri

Kosovo, District of Prishtina (01), Sllovi, village

Kosovo, District of Prishtina (01), Siboc, village

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Gjilan (06), Gjilan

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\