Tượng đài Cộng hòa Dân chủ Congo

18 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tshopo, Kisangani

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kwilu, Bandundu

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kongo-Central, Boma

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tshopo, Kisangani

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, South Kivu, Bukavu

Cộng hòa Dân chủ Congo, Upper Uele, Isiro

Cộng hòa Dân chủ Congo, Haut-Katanga, Lubumbashi

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa, Lingwala

Cộng hòa Dân chủ Congo, Équateur, Mbandaka

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tshuapa, Boende

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa, Lingwala

Cộng hòa Dân chủ Congo, Lualaba, Kabombwa, village

Cộng hòa Dân chủ Congo, Lualaba, Kabombwa, village

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tshopo, Kisangani

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Central Kasai, Kananga

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\