Tượng đài Nhật Bản

874 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Miyagi Prefecture, Matsushima

Nhật Bản, Tokyo

Nhật Bản, Osaka Prefecture, Thành phố Ōsaka

Nhật Bản, Osaka Prefecture, Thành phố Ōsaka

Nhật Bản, Nara Prefecture, Tenri

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Narita

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, 辰巳町, village

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Hakone

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Narita

Nhật Bản, Tokyo, Taitō

Nhật Bản, Tokyo

Nhật Bản, Tokyo

Nhật Bản

Nhật Bản, Fukuoka Prefecture, Fukuoka

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, 城南町, village

Nhật Bản, Miyagi Prefecture, Sendai

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\