Tượng đài Romania

665 đối tượng
bộ lọc

Romania, Olt, Caracal, Romania

Romania, Iași

Romania, Galati, Galați

Romania, Dolj, Craiova

Romania, Harghita, Rugănești, village

Romania, Ilfov, Măgurele

Romania, Ilfov, Chiajna, village

Romania, Ilfov, Voluntari

Romania, Ilfov, Pantelimon

Romania, Caraș-Severin, Bocșa

Romania, Hunedoara, Petrosani

Romania, Bucharest

Romania, Brașov, Hălmeag, village

Romania, Vâlcea, Horezu

Romania, Vâlcea, Râmnicu Vâlcea

Romania, Bucharest

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\