Tượng đài Thụy Sĩ

149 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ

Thụy Sĩ, Lucerna, Lucerne

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Sĩ, Valdia, Mézières, village

Thụy Sĩ, Zürich, Forch, village

Thụy Sĩ, Soleura, Dornach, village, Ruttiweg, 45

Thụy Sĩ, Bern, Dotzigen, village

Thụy Sĩ, Bern, Boltigen, village

Thụy Sĩ, Schwyz, Einsiedeln

Thụy Sĩ, Basilea-Campiña, Frenkendorf, village

Thụy Sĩ, Aargau, Wettinge

Thụy Sĩ, Vallés, Monthey

Thụy Sĩ, Schwyz, Sattel, village

Thụy Sĩ, Lucerna, Lucerne

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Sĩ, Bern, Spiez, Schlossstrasse, 12

Thụy Sĩ, Valdia, Gland

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: sunrise-sunset

Thụy Sĩ, Jura, Saint-Brais, village

Thụy Sĩ, Valdia, Morges

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\