Tượng đài Sri Lanka

62 đối tượng
bộ lọc

Sri Lanka, Western Province, Batapotha, village

Sri Lanka, Western Province, Gampaha

Sri Lanka, Southern Province, Weligama

Sri Lanka, North Central Province, Anuradhapura

Sri Lanka, Western Province, Mahabage

Sri Lanka, North Central Province, Anuradhapura

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Amithagoda, village

Sri Lanka, Western Province, Wathurugama, village

Sri Lanka, Western Province, Beruwala

Sri Lanka, Western Province, Sri Jayawardenepura Kotte

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Sri Lanka, Western Province, Niwandama, village

Sri Lanka, Western Province, Batapotha, village

Sri Lanka, Western Province, Sedawatta, village

Sri Lanka, North Central Province, Anuradhapura

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\