Tượng đài Sri Lanka

62 đối tượng
bộ lọc

Sri Lanka, North Central Province, Polonnaruwa

Sri Lanka, Western Province, Rajagiriya

Sri Lanka, Northern Province, Mulliyawalai

Sri Lanka, Northern Province, Kokavil, village

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Sri Lanka, Western Province, Gampaha

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Balangoda

Sri Lanka, Central Province, Dambulla

Sri Lanka, North Central Province, Anuradhapura

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Ratnapura

Sri Lanka, Western Province, Sedawatta, village

Sri Lanka, North Central Province, Anuradhapura

Sri Lanka, Western Province, Sri Jayawardenepura Kotte

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Sri Lanka, Central Province, Peradeniya

Sri Lanka, Northern Province, Elephant Pass

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\