Tượng đài Sri Lanka

62 đối tượng
bộ lọc

Sri Lanka, Southern Province, Tangalle

Sri Lanka, Central Province, Teldeniya

Sri Lanka, Northern Province, Nallur

Sri Lanka, Central Province, Peradeniya

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Sankhapala, village

Sri Lanka, Western Province, Rajagiriya

Sri Lanka, Northern Province, Kilinochchi

Sri Lanka, Western Province, Horana

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\