Tượng đài Slovenia

137 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Potoki, village

Slovenia, Slovenj Gradec

Slovenia, Polhov Gradec, village

Slovenia, Lendavske Gorice, village

Slovenia

Slovenia

Slovenia, Sveto, village

Slovenia, Koper

Slovenia, Železniki

Slovenia, Zagorje ob Savi

Slovenia, Cerkno

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Zagorje ob Savi

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\