Tượng đài Slovenia

137 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Ljubljana, Grey Street, 4

Slovenia, Mota, village

Slovenia, Piran

Slovenia, Kamnik pod Krimom, village

Slovenia, Grgarske Ravne, village

Slovenia, Sveti Jurij ob Ščavnici, village, Biserjane, 3

Slovenia, Ptuj, Muzejski trg, 1

Website: http://www.dominikanskisamostan.si/

Hỗ trợ xe lăn: No

Slovenia, Ljubljana, Cesta 27. aprila, 47

Slovenia, Mlinsko, village

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Tolmin

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\