Tượng đài Slovenia

137 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Pri Cerkvi, village

Slovenia, Mota, village

Slovenia, Ocizla, village

Slovenia, Novo Mesto

Slovenia, Ljubljana, Azbetova ulica, 4

Slovenia, Grgarske Ravne, village

Slovenia, Orehovlje, village

Slovenia, Dolina pri Lendavi, village, Glavna ulica, 29

Slovenia, Hruševo, village

Slovenia, Radlje ob Dravi, village

Slovenia, Sveti Jurij ob Ščavnici, village

Slovenia, Mlinsko, village

Slovenia, Celje

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\