Tượng đài Slovakia

210 đối tượng
bộ lọc

Slovakia, Region of Žilina, Partizánska Ľupča, village

Slovakia, Region of Žilina, Žilina

Slovakia, Region of Žilina, Liptovský Hrádok

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Rimavská Sobota

Slovakia, Region of Prešov, Ľubica, village

Slovakia, Region of Žilina, Ružomberok

Slovakia, Region of Žilina, Žilina

Slovakia, Region of Žilina, Námestovo

Slovakia, Region of Košice, Medzev

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava

Slovakia, Region of Žilina, Terchová, village

Slovakia, Region of Prešov, Prešov

Slovakia, Region of Prešov, Hermanovce nad Topľou, village

Slovakia, Region of Prešov, Haniska, village

Slovakia, Region of Nitra, Levice

Slovakia, Region of Trenčín, Trenčianska Turná, village

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\