Tượng đài Phần Lan

197 đối tượng
bộ lọc

Phần Lan, Northern Finland, Kuusamo

Phần Lan, Southern Finland, Turku

Phần Lan, Northern Finland, Pello

Phần Lan, Eastern Finland, Kuopio

Phần Lan, Northern Finland, Liminka

Phần Lan, Southern Finland, Utti, village

Phần Lan, Southern Finland, Utti, village

Website: http://users.kymp.net/

Phần Lan, Southern Finland, Hameenlinna

Phần Lan, Western Finland, Tampere

Website: http://www.tampere.fi/

Phần Lan, Southern Finland, Turku

Phần Lan, Western Finland, Mahlu, village

Phần Lan, Southern Finland, Helsinki

Phần Lan, Southern Finland, Helsinki

Phần Lan, Southern Finland, Karkkila

Phần Lan, Northern Finland, Liminka

Phần Lan, Western Finland, Tuuri, village

Phần Lan, Southern Finland, Hyvinkää

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\