Tượng đài Đài Loan

324 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan, Đài Nam, Min Zu Lu Er Duan , 212

Đài Loan, Taoyuan, Baling, village

Đài Loan, Cơ Long

Đài Loan

Hỗ trợ xe lăn: No

Đài Loan, Niouchougang, village

Đài Loan, Đài Bắc, Chengzhong, village, Bo Ai Lu , 150

Đài Loan, Đài Nam, Tân Hóa, Zhong Shan Lu , 134

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan, Taichung, Leying Village, village, Li Xing Lu , 264

Đài Loan, Tân Bắc

Đài Loan, Đài Nam, Da Xue Lu , 1

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan

Đài Loan

Đài Loan, Đài Nam

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\