Tượng đài Ethiopia

33 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Tigray Region, Aksum

Ethiopia, Tigray Region, Aksum

Ethiopia, Amhara, Gondar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Tigray Region, Makale

Ethiopia, Somali Region, Jijiga

Ethiopia, Benishangul-Gumuz Region, Asosa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Southern Nations, Hossana

Ethiopia, Oromia Region, Adama

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Oromia Region, Adama

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\