Tượng đài Tajikistan

32 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Khatlon Region, Qurghonteppa

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Tursunzoda

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Murghab

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Tajikistan, Khatlon Region, Mu'minobod

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Sughd Region, Istarawshan

Tajikistan, Khatlon Region, Mu'minobod

Tajikistan, Sughd Region, Chkalovsk

Tajikistan, Dushanbe

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\