Tượng đài Thổ Nhĩ Kỳ

430 đối tượng
bộ lọc

Thổ Nhĩ Kỳ, Denizli, Pamukkale

Thổ Nhĩ Kỳ, Kocaeli, İzmit

Thổ Nhĩ Kỳ, Bolu, Mengen

Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara

Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara

Thổ Nhĩ Kỳ, Mersin, Silifke

Thổ Nhĩ Kỳ, Antalya, Alanya

Thổ Nhĩ Kỳ, Muğla, Marmaris

Thổ Nhĩ Kỳ, Muğla, Marmaris

Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir, Urla

Thổ Nhĩ Kỳ, Trabzon

Thổ Nhĩ Kỳ, Sakarya, Adapazarı

Thổ Nhĩ Kỳ, Mersin, Mut

Thổ Nhĩ Kỳ, Aydın, Atça, village

Thổ Nhĩ Kỳ, Trabzon

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Alemdağ, village

Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ, Konya, Cihanbeyli

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\