Tượng đài Ukraina

1319 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Alchevsk

Ukraina, Lviv (tỉnh), Khvativ, village

Ukraina, Odessa (tỉnh), Lativka, village

Ukraina, Kiev

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Sloviansk

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Lysets

Ukraina, Lviv (tỉnh), Zhovkva

Ukraina, Kiev (tỉnh), Syniava, village

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Shevchenko, village

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Myshyn, village

Ukraina, Cherkasy (tỉnh), Kaniv

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Ukraina, Cherkasy (tỉnh), Sushkivka, village

Ukraina, Zaporizhia (tỉnh), Dniprorudne

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Yaremcha

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\