Tượng đài Damon Monument tại Guyana, Pomeroon-Supenaam, Anna Regina

Guyana, Pomeroon-Supenaam, Anna Regina, GPS: 7.2633,-58.4809

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Damon Monument tại địa chỉ: Guyana, Pomeroon-Supenaam, Anna Regina / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Damon Monument hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Stabroek, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Wortmanville, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Cummingsburg, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana