Tượng đài General R Joffre tại Madagascar, Diana, Antsiranana

Madagascar, Diana, Antsiranana, GPS: -12.2683,49.2897

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài General R Joffre tại địa chỉ: Madagascar, Diana, Antsiranana / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài General R Joffre hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\