Tượng đài Гоце Делчев tại Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Monospitovo, village

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Monospitovo, village, GPS: 41.4167,22.7549

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Гоце Делчев tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Monospitovo, village / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Гоце Делчев hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Bulgaria, Samuilova krepost, village

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Strumica

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Bogdanci

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija