Tượng đài Hadji Kostova Tower tại Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo, GPS: 42.0769,22.1823

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Hadji Kostova Tower tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Hadji Kostova Tower hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo