Tượng đài King James II Holly (1460) tại Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso, GPS: 55.6022,-2.4562

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài King James II Holly (1460) tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Kelso / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài King James II Holly (1460) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Scotland, Nisbet, village

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Scotland, Dryburgh, village