Tượng đài Klithma - 27 qershor 1944 tại Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan, GPS: 41.1121,20.0803

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Klithma - 27 qershor 1944 tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Elbasan / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Klithma - 27 qershor 1944 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan