Tượng đài Крепость Абахуаца (Абахваца) tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Абаху-Амца, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Абаху-Амца, village, GPS: 43.1467,40.7147

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Крепость Абахуаца (Абахваца) tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Абаху-Амца, village / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Крепость Абахуаца (Абахваца) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Нижняя Мцара, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Shlara, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Otkhara, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ldzaa, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, New Athos