Tượng đài Mauricio Lefebvre tại Bolivia, La Paz, Avenida Villazon, 1995

Bolivia, La Paz, Avenida Villazon, 1995, GPS: -16.5042,-68.129

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Mauricio Lefebvre tại địa chỉ: Bolivia, La Paz, Avenida Villazon, 1995 / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Mauricio Lefebvre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Bolivia, La Paz

Bolivia, Pando, La Paz, village