Tượng đài Монумент tại Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Solonytsivka

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Solonytsivka, GPS: 50.0115,36.0441

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Монумент tại địa chỉ: Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Solonytsivka / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Монумент hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Solonytsivka

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Solonytsivka

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Peresichne

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Siriaky, village

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Peresichne