Tượng đài Monument des martyres tại Algérie, El Bayadh, Boussemghoun, village

Algérie, El Bayadh, Boussemghoun, village, GPS: 32.8649,0.0241

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Monument des martyres tại địa chỉ: Algérie, El Bayadh, Boussemghoun, village / 46193 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Monument des martyres hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Objects nearby

Algérie, Naâma, Ain Sefra