Tượng đài Porta Macedonia tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, 11 Oktomvri, 4А

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, 11 Oktomvri, 4А, GPS: 41.9945,21.4324

Điện thoại: +389 2 3151141

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Porta Macedonia

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Porta Macedonia tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, 11 Oktomvri, 4А / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Porta Macedonia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje