Tượng đài puma tại Peru, Puno, Pomata

Peru, Puno, Pomata, GPS: -16.2719,-69.2901

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài puma tại địa chỉ: Peru, Puno, Pomata / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài puma hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Peru, Puno, Zepita, village

Bolivia, La Paz, Tiawanacu, village

Bolivia, La Paz, Copacabana

Peru, Puno, Zepita, village

Bolivia, La Paz, Copacabana

Peru, Puno, Capachica