Tượng đài Споменик Костурница tại Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo, GPS: 42.1453,21.7225

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Споменик Костурница tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Споменик Костурница hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Serbia, Trung Serbia, Presevo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje