Tượng đài Струмица-Кристал-64 tại Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Strumica

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Strumica, GPS: 41.441,22.6797

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Струмица-Кристал-64 tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Strumica / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Струмица-Кристал-64 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Bulgaria, Samuilova krepost, village

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Monospitovo, village

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Bogdanci

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija