Tượng đài gần bên Ternopil

Tìm thấy 27
Chúng tôi đã tìm thấy hơn 128 điểm Thắng cảnh ở Ternopil. Bao gồm
  • 62 Memorial
  • 27 Monument
  • 22 Church
  • 10 Attraction
  • 7 Museum

Tượng đài ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Ternopil

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web