Tượng đài В память революционных событий 1905–1907 гг. на шахтах лидиевских рудников tại Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk, GPS: 47.9883,37.6824

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài В память революционных событий 1905–1907 гг. на шахтах лидиевских рудников tại địa chỉ: Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài В память революционных событий 1905–1907 гг. на шахтах лидиевских рудников hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận