Nghĩa trang

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Pháp, New Aquitaine, Bayonne

Pháp, Hauts-de-France, Mont-d'Origny, village

Pháp, Grand Est, Asfeld, village

Website: http://www.volksbund.de/

Pháp, Grand Est, Azannes-et-Soumazannes, village

Pháp, Hauts-de-France, Bouchain, village

Website: http://www.volksbund.de/

Pháp, Hauts-de-France, Bousbecque, village

Pháp, Hauts-de-France, Béthencourt-sur-Somme, village

Pháp, Grand Est, Damvillers, village

Pháp, Hauts-de-France, Fournes-en-Weppes, village

Pháp, Grand Est, Gerbéviller, village

Website: http://www.volksbund.de/

Pháp, Grand Est, La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, village

Pháp, Hauts-de-France, Lambersart

Pháp, Hauts-de-France, Mennevret, village

Pháp, Hauts-de-France, Meurchin, village

Pháp, Hauts-de-France, Clacy-et-Thierret, village

Pháp, Hauts-de-France, Mauregny-en-Haye, village

Website: http://www.volksbund.de/

Bạn có đang tìm kiếm mộ của người nổi tiếng ở? Bạn đang thu thập thông tin về nơi chôn cất và đài tưởng niệm những người nổi tiếng? Bạn có muốn đến thăm nghĩa trang địa phương ở chuyến đi tiếp theo? Chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách đầy đủ các nơi này trên toàn thế giới dành cho bạn.\