Nghĩa trang Indonesia

14 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, South Sulawesi, Gudang Bulog

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Widoro, village

Indonesia, South Kalimantan, Teluk Bayur, village

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Karang Jati, village

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Koja, village

Indonesia, East Kalimantan, Pasir Belengkong, village

Indonesia, Central Kalimantan, Anjir Serapat Barat, village

Indonesia, Aceh, Banda Acheh

Indonesia, Aceh, Banda Acheh

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan

Indonesia, South Kalimantan, Antasan Kecil Timur, village

Indonesia, West Kalimantan, Pontianak

Indonesia, Tỉnh Đông Java, Widoro, village

Bạn có đang tìm kiếm mộ của người nổi tiếng ở tại Indonesia? Bạn đang thu thập thông tin về nơi chôn cất và đài tưởng niệm những người nổi tiếng? Bạn có muốn đến thăm nghĩa trang địa phương ở chuyến đi tiếp theo? Chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách đầy đủ các nơi này trên toàn thế giới dành cho bạn.\