Nghĩa trang Slovakia

8 đối tượng
bộ lọc

Slovakia, Region of Košice, Košice

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovakia, Region of Prešov, Toporec, village

Slovakia, Region of Trenčín, Trenčín

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava

Slovakia, Region of Žilina, Ružomberok

Slovakia, Region of Nitra, Zlaté Moravce

Slovakia, Region of Trenčín, Kočovce, village

Bạn có đang tìm kiếm mộ của người nổi tiếng ở tại Slovakia? Bạn đang thu thập thông tin về nơi chôn cất và đài tưởng niệm những người nổi tiếng? Bạn có muốn đến thăm nghĩa trang địa phương ở chuyến đi tiếp theo? Chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách đầy đủ các nơi này trên toàn thế giới dành cho bạn.\