Nghĩa trang Thụy Điển

22 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Östergötland, Krokek, village

Website: http://kulturarvsdata.se/

Thụy Điển, Provincia de Escania, Helsingborg

Thụy Điển, Provincia de Kronoberg, Ryssby, village

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Alingsås

Thụy Điển, Provincia de Östergötland, Mogata, village

Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala

Thụy Điển, Provincia de Kronoberg, Ljungby

Thụy Điển, Provincia de Kronoberg, Ryssby, village

Thụy Điển

Thụy Điển, Stockholm County, Vidja, village

Thụy Điển, Provincia de Halland, Kungsbacka

Thụy Điển, Provincia de Södermanland, Mariefred

Thụy Điển, Uppsala County, Vendel, village

Thụy Điển, Uppsala County, Uppsala

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Thụy Điển, Provincia de Halland, Hjälm, village

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Hälleviksstrand, village

Thụy Điển

Thụy Điển, Provincia de Östergötland, Krokek, village

Bạn có đang tìm kiếm mộ của người nổi tiếng ở tại Thụy Điển? Bạn đang thu thập thông tin về nơi chôn cất và đài tưởng niệm những người nổi tiếng? Bạn có muốn đến thăm nghĩa trang địa phương ở chuyến đi tiếp theo? Chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách đầy đủ các nơi này trên toàn thế giới dành cho bạn.\