Nghĩa trang Ukraina

65 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Ukraina, Volyn (tỉnh), Kamin-Kashyrskyi

Ukraina, Lviv (tỉnh), Brody

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Nova Kotelnia, village

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Brody, village

Ukraina, Lviv (tỉnh), Drohobych

Ukraina, Lviv (tỉnh), Naditychi, village

Ukraina, Mykolaiv (tỉnh), Mykolaiv

Ukraina, Mykolaiv (tỉnh), Mykolaiv

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih

Ukraina, Sumi (tỉnh), Pustoviitivka, village

Bạn có đang tìm kiếm mộ của người nổi tiếng ở tại Ukraina? Bạn đang thu thập thông tin về nơi chôn cất và đài tưởng niệm những người nổi tiếng? Bạn có muốn đến thăm nghĩa trang địa phương ở chuyến đi tiếp theo? Chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách đầy đủ các nơi này trên toàn thế giới dành cho bạn.\