Kaole Ruins

Historic Site
0.0
Dựa trên 1 đánh giá

Đánh giá

Mi
Mimah K
94 month ago
Must visit...
  • Tanzania, GPS: -6.462547,38.947575