Nhà nguyện 弁財天 tại Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina, GPS: 35.4428,139.3954

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: miếu thờ bên đường 弁財天 tại địa chỉ: Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina / 15629 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến miếu thờ bên đường 弁財天 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina