Nhà nguyện Bolivia

13 đối tượng
bộ lọc

Bolivia, Pando, La Paz, village

Bolivia, La Paz

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, La Paz

Bolivia, Cochabamba, Quillacollo

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz, Challapampa, village

Bolivia, Cochabamba, Vinto

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\