Nhà nguyện Hy Lạp

23 đối tượng
bộ lọc

Hy Lạp

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Χρυσαυγή, village

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Χρυσαυγή, village

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Χρυσαυγή, village

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Aghios Ioannis, village

Hy Lạp

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Ελάτη, village

Hy Lạp, Attica, Athena

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Χρυσαυγή, village

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Argos Orestiko

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Καρδαράς, village

Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Pigi, village

Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Sykia

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Ελάτη, village

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\