Nhà nguyện Croatia

53 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Silba, village

Croatia, Silba, village

Croatia, Batomalj, village

Croatia, Unije, village

Croatia, Ljubelj Kalnički, village

Mệnh giá: catholic

Croatia, Buje, village

Croatia, Batomalj, village

Croatia

Croatia, Plešivica, village

Croatia, Prvić Luka, village

Croatia, Silba, village

Croatia, Silba, village

Croatia, Ledinec Gornji, village

Croatia, Supetar

Croatia, Hemuševec, village

Croatia, Stari Grad

Croatia, Rijeka

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\