Nhà nguyện Mông Cổ

20 đối tượng
bộ lọc

Mông Cổ, Arkhangai, Tsakhir

Mông Cổ, Hovsgel, Khatgal

Mông Cổ, Arkhangai, Tubshruulekh

Mông Cổ

Mông Cổ, Selenge, Сант, village

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Mông Cổ, Övörkhangai, Uyanga

Mông Cổ, Arkhangai, Jatgalant

Mông Cổ, Selenge, Baruunburen

Mông Cổ, Arkhangai, Jatgalant

Mông Cổ

Mông Cổ, Arkhangai, Tariat

Mông Cổ, Arkhangai, Khashaat

Mông Cổ, Arkhangai, Undur-Ulaan

Mông Cổ, Arkhangai, Undur-Ulaan

Mông Cổ, Hovsgel, Mörön

Mông Cổ

Mông Cổ, Arkhangai, Ikh-Tamir

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\